"Fsguiexe" nie odpowiada!


(Olo221) #1

Prosze o sprawdzenie loga ponieważ ostatnio komp nie działa jak powinien a dodatkowo F-Secure wykrył wirucha którego nie może skasować. W uruchomionych programach za każdym razem znajduje sie program "Fsguiexe" jako (nie odpowiada) !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:14:59, on 06-09-06

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\NOVELL\CLIENT32\NWRECMSG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPBPRO.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPBOID.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FSMB32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FCH32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\BACKWEB\7681197\PROGRAM\FSBWSYS.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\BACKWEB\7681197\PROGRAM\F-SECURE AUTOMATIC UPDATE.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FNRB32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FAMEH32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\ANTI-VIRUS\FSGK32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\FWES\PROGRAM\FSDFWD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FIH32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\ANTI-VIRUS\FSSM32.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\ANTI-VIRUS\FSAV32.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DPMW32.EXE

C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\TOOLBOX2.0\APACHE TOMCAT 4.0\WEBAPPS\TOOLBOX\STATUSCLIENT\STATUSCLIENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\NIX-WARE\DOSPRINTER\DOSPRINT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\COMMON\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\TOOLBOX2.0\JAVASOFT\JRE\1.3.1\BIN\JAVAW.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\F-SECURE\FSGUI\FSGUIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.COM


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 255.255.10.10:1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NDPS] C:\WINDOWS\SYSTEM\dpmw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NixWareDOSPrint] "C:\PROGRAM FILES\NIX-WARE\DOSPRINTER\DOSPRINT.EXE" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [HP Port Resolver] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpbpro.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [HP Status Server] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpboid.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [F-Secure Management Agent] C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\F-Secure Automatic Update.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

Z góry dziękuje za zainteresowanie! !!


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

masz jakiś problem z F-Secure Internet Security