Funkcja kopiowania w plikach *.bat


(Animologic) #1

Witam, chciałbym aby po otwarciu pliku plik.bat on skopiował się do np. folderu Autostart w Menu Start. Jaka komenda musi zostać wpisana w plik zapytajnik.png


(Jharla) #2
copy plik.bat "%USERPROFILE%\Menu Start\Programy\Autostart"

zmienna %USERPROFILE% zwraca ścieżkę do profilu użytkownika :smiley: nie róbmy psikusów kolegom ...