Funkcja w exelu kopiująca wartości do innej kolumny


(fiku$) #1

Potrzebuję na własne potrzeby zrobić w exelu ew. w innym programie małą bazę listy klientów.

W pierwszej bazie będzie główny spis klientów a w podbazach będą miejscowości tych klientów. Gdy będę wpisywał wartości w głównej bazie to te same wartości będą się pojawiały w podbazach. Zapewne uproszczony rysunek Wam to bardziej zobrazuje

 


(Pablo_Wawa) #2

Czyli potrzebujesz napisać makro, a nie funkcję (funkcja w Excelu nie modyfikuje innej komórki, tylko zwraca jakąś obliczoną wartość w tej komórce, w której jest użyta).