Gameztar Toolbar


(Keightk8) #1

Otwierają mi sie różne reklamy po zainstalowaniu Gameztar Toolbar. Proszę o pomoc :slight_smile:

http://www.wklej.org/id/251648/


(Gutek) #2

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.


(Keightk8) #3

Dziękuje wybawco ^^

log z czyszczenia

http://www.wklej.org/id/251976/

z OTL

http://wklej.org/id/251977/


(Gutek) #4

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, w OTL kliknij na przycisk CleanUp