Gdzie Firefox cacheuje pliki?


(Ntfss) #1

Gdzie w Ubuntu Firefox cacheuje pliki?


(Sawyer47) #2

http://support.mozilla.com/pl/kb/profiles


(mati75) #3

Cachuje do folderu ~/.mozilla, tam są również wszystkie ustawienia przeglądarki.