Gdzie znajde pojęcia takie jak "vacatio legis"?

Witam,

szukam w internecie informacji jakie są oprócz vacatio legis inne …“legis” ;p Wiecie chyba o co chodzi,szukam już z 20 minut ale nie moge znalesc vacatio znalazlem ale potrzebuje wiecej takich pojec z prawa z …legis,dzięki za info

Znalazłem 3 w 30 sekund:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Analogia_legis

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prioritas_legis_mitior

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignorantia … on_excusat

I jeszcze:

ratio legis. znaczenie: łac. uzasadnienie ustawy

Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. – przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia ustawy

Ratio est anima legis. – sens ustawy jest jej duszą

Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. – przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia ustawy

“Szukanie” trwało 3 sekundy:

Vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy) – termin prawniczy, oznaczający okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. W wypadku obszernych i ważnych aktów prawnych wynosić może kilka miesięcy. Celem vacatio legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.