Gdzie znajduje się folder z wygaszaczami ekranu w XP?


(Domino Czesio) #1

Gdzie?


(adam749) #2

W folderze: C:\WINDOWS\system32. PPM > rozmieść ikony wg > typ i na końcu powinny być wygaszacze.


(Kolmar) #3

Szukaj plików z rozszerzeniem *.SCR