Gdzie znajduje się plik konfiguracyjny MySQL?


(3dm Racek) #1

Jak w temcie. Instalowany ze źródeł do /usr/local/mysql

Bardzo prosze o pomoc i z góry thx.


(Czarno to widzę...) #2

Poszukaj mysql.conf. (Z RPM-a byłby my.cnf)

Powinien być w /etc.