GG - Archiwum - Integralność?


(SOGA) #1

Jak w GG otwiera sie archiwum to w dolnym prawym rogu jest cos takiego jak Integralność: x(x-liczba)% - co to ma oznaczać ?


(Bunio) #2

Oznacza to zgodność z aktualnie przeprowadzanymi lub niedawno zamkniętymi rozmowami.

Możesz ją zwiększyć poprzez

Archiwum > Aktualizuj lub klawiszem F5