GIMP nie chce mi się włączyć

:cry::cry::cry::imp::skull::skull::skull_and_crossbones::skull_and_crossbones::skull_and_crossbones::skull_and_crossbones:

:thinking::thinking: :man_shrugging:t2:

Podaj jakieś szczegóły.:thinking:

Gimp się nie uruchamia - 6 post.


Opcjonalnie może ruszy portable: https://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable

Natomiast rozwojowa - 2.99.2!

Ja próbowałem na 2.10.22! I mi się nie wyświetliło:frowning_face: