Gnębi mnie cośco się nazywa inet 10055


(Filoniasty) #1

Może kogoś to dopadło i zna szybki sposób na pozbycie się brzydala


(3dm Racek) #2

To jest wirus ?? :roll:


(Filoniasty) #3

raczej nie podpina mi się jako strona startowa

gnieździ się w windowsie wchodzi do rejestru i jest w msconfig

usówam to takjak dialera ale następnego dnia jest znowu w kompie

dołącze wyniki HijackThis może ktoś mądżejszy coś mi podpowie :smiley:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:49:10, on 2004-12-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6620553477


(Adarek) #4

Wywal GMT.exe

http://www.liutilities.com/products/win ... brary/gmt/

http://www.winpatrol.com/db/freesample/gmt.html

Usuń go jeszcze z C:\Program Files\Common Files


(Filoniasty) #5

Czy popognaniu GMT rozwiąże się problem z inetem?? Puki co on znowu mnie nawiedził i teraz to wygląda tak:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:01:16, on 2004-12-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

D:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6620553477


(Adarek) #6

GMT.exe dalej siedzi.

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

nie widzisz ?? . Zobacz w dodaj/usuń , i w C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe Sprawdz też klucze KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg Usuń też : C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe Ręcznie i zapomocą HijackThis oraz

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

(fiesta) #7

Zainstaluj service packa i krtyczne poprawki :!: :!: :!:


(Filoniasty) #8

Dzięki za odpowiedzi! !!

GMT tam był bo jeszcze go nie wyrzuciłem ale już po bólu :slight_smile:

W C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe nic nie było

chociaż powinno być na zdrowy rozum.

A service pack nie miał zamiaru się instalować za to mój ukochany

inet 10055 wracał i wracał więc zrobiłem format i zobaczymy jak będzie.

I mam jeszcze pytanko na stronce z aktualizacjami windowsa xp jest

5 plików dostarczonych tego samego dnia i 2 krytyczne nie mówcie

że trzeba zainstalować je wszystkie.

Tylko się nie śmiejcie pytam bo nie znam się na tym jeszcze.


(fiesta) #9

Czyli sprawa na 90 % jasna.

Kumaci wiedzą o co biega :PPP


(Filoniasty) #10

No ja nie umiem jeszcze głośno kumkać ale trenuję powoli możesz mnie oświecić jak się nudzisz :slight_smile:


(fiesta) #11

Powiem Ci tyle że na legalne wersje windowsa XP service packi z reguły instalują się bez większych problemów.

Resztę doczytaj tutaj:

http://www.forum.dobreprogramy.pl/rules.php


(Filoniasty) #12

oj to czemu po formacie się zainstalował bez problemu?????????


(fiesta) #13

czegoś tutaj nie rozumiem :? :? po formacie się zainstalował, to co się z nim stało ?? Wyparował ?? W każdym bądź wypadku teraz go nie ma w systemie.


(Filoniasty) #14

Zrobiłem format pozbyłem się inet10055 (pzynajmniej narazie, GMT też

już nie ma, miałem problem z zainstalowaniem service pack 1 do

explorera6 przed formatem, po formacie zainstalował się bez problemu.

Wcześniej nigdy nie bawiłem się w updaty windowsa i explorera, miałem

tylko te łatki na blastera i robale W32 więc dlatego tak teraz się dopytuję

o te sprawy bo nie wiem co najlepiej zciągnąć i jakie poprawki

zainstalować i ile ich będzie. Podkreślam że sp nie chciał się instalować

jak miałem problemy z tymi insektami komputerowymi, po zformatowaniu

wszysto elegancko się instalowało.

Jaka zasada tym rządzi nie wiem dlatego przyszedłem na te forum aby

was bardziej doświadczonych pomęczyć i samemu czegoś się nauczyć. :slight_smile:


(fiesta) #15

Fiuon

Ja nie mówię o service packu do IE który tak czy tak należy zainstalować tylko o service pack do systemu win XP. To są dwie zupełnie różne sprawy :!: :!: :!:


(system) #16

Zdanie Fiuona mowi samo za siebie ze Fiesta ma racje:


(Filoniasty) #17

Czy mógłyś mi wyjaśnić jaki wpływ ma instalowanie sp na ten sam system operacyjny tylko przeinstalowany z powodu niemożności pozbycia się intenetowego brzydala

Bo mi się wydaje że jeśli problem leżał po stronie oprogramowania to ten formacik nic by nie zmienił proszę o odpowiedź


(system) #18

Czytaj post uwaznie bo troche zbiegamy z tematu,w koncu pytales o co innego.

Skoro nie masz Sp1 ani 2 bo nie chcial ci sie zainstalowac a Fiesta napisal dlaczego a ty nie zaprzeczyles to znaczy ze mial racje.Stad w moim poprzednim topicu te cytaty.


(Lolyt Xd) #19

Tak w nielegalnych wersjach wyskakuje okienko że klucz systemu windows jest nieprawidłowy. Widzialem to u kumpla, ale ja mam oryginalna wersje i okienek tego typu nie bylo. I po sprawie z sp2