Google maps + zoom


(Sitemaster) #1

jak zrobić by po dwukliku na mapie była ona powiększana?

tak jak ma to miejsce na mapce znajdującej się na stronie głównej GM http://maps.google.com


(adpawl) #2

zastosuj


(Sitemaster) #3

działa, dziękuje :slight_smile: