Gra mi się minimalizuje :/Dlaczego?


(Katagaszi) #1

Witam dokładnie tak jak w tytule.Po paru minutach gry minimalizuje się.

Podaje loga z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:22:48, on 2008-10-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\704ee4mx.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [CM-SmWizard] C:\WINDOWS\System\SmWizard.exe

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E8B92A7A-A2CA-4EAD-AB0B-5098389211DD}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: ??????P,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 5275 bytes

Proszę o pomoc


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Katagaszi) #3

A jak utworzyć loga z Combo Fix?


(Kambor4) #4

Masz wszystko opisane przez @ spandaupol , wystarczy pomyślec. :wink:

===============

K.


(Katagaszi) #5

Ok Log z Combo fix:

http://www.wklej.org/hash/d190cd5e28/


(Kambor4) #6

1)

Użyj (w Trybie Awaryjnym)-->SDFix. (niżej na stronie linku).

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

2)

Daj log z ComboFixa.

===================

K.


(Katagaszi) #7

Jedyne co mam to to:

http://www.wklej.org/id/12798/

A można jakoś wejść do Trybu Awaryjnego bez wciskania f8 bo ja mam dziwną klawe która mi się włancza dopiero przy wejściu do Windowsa


(Katagaszi) #8

Dobra tu jest Report z SDFix:

SDFix: Version 1.237

Run by user on 2008-10-25 at 14:31

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Checking Services :

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

Rebooting

Checking Files :

No Trojan Files Found

Removing Temp Files

ADS Check :

Final Check :

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-25 14:42:45

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:2df9c43f

"s2"=dword:110480d0

"h0"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:e4,83,51,c5,e7,e9,c4,8b,a9,8e,3b,18,82,56,e9,0f,02,7d,80,f9,11,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,51,f0,dd,55,1f,6e,c1,fc,39,74,b4,81,cf,50,98,c2,f7,..

"khjeh"=hex:70,09,c9,04,0f,13,d7,53,20,67,3e,a1,d4,77,09,ad,f4,9f,e6,66,9d,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:d0,09,4e,5d,4a,85,f0,c2,50,9f,c2,db,54,da,8b,cb,38,75,9a,b1,d8,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:e4,83,51,c5,e7,e9,c4,8b,a9,8e,3b,18,82,56,e9,0f,02,7d,80,f9,11,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,51,f0,dd,55,1f,6e,c1,fc,39,74,b4,81,cf,50,98,c2,f7,..

"khjeh"=hex:70,09,c9,04,0f,13,d7,53,20,67,3e,a1,d4,77,09,ad,f4,9f,e6,66,9d,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:d0,09,4e,5d,4a,85,f0,c2,50,9f,c2,db,54,da,8b,cb,38,75,9a,b1,d8,..

scanning hidden registry entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services :

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"D:\gry\EA GAMES\Bitwa o —r˘dziemie\game.dat"="D:\gry\EA GAMES\Bitwa o —r˘dziemie\game.dat:*:Enabled:Bitwa o —r˘dziemie "

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program glowny"

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe:*:Enabled:Firefox"

"C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe:*:Enabled:uTorrent"

"C:\Program Files\Ares\Ares.exe"="C:\Program Files\Ares\Ares.exe:*:Enabled:Ares p2p for windows"

"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:Enabled:BlueSoleil"

"C:\Program Files\Valve\hl.exe"="C:\Program Files\Valve\hl.exe:*:Enabled:Half-Life Launcher"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

Remaining Files :

Files with Hidden Attributes :

Fri 5 Sep 2008 24 ..SH. --- "C:\WINDOWS\S76C16713.tmp"

Finished!


(Spandau) #9

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\704ee4mx.exe

C:\WINDOWS\S76C16713.tmp

C:\WINDOWS\Tasks\At1.job

C:\WINDOWS\Tasks\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks\At11.job

C:\WINDOWS\Tasks\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks\At13.job

C:\WINDOWS\Tasks\At14.job

C:\WINDOWS\Tasks\At15.job

C:\WINDOWS\Tasks\At16.job

C:\WINDOWS\Tasks\At17.job

C:\WINDOWS\Tasks\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks\At19.job

C:\WINDOWS\Tasks\At2.job

C:\WINDOWS\Tasks\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks\At23.job

C:\WINDOWS\Tasks\At24.job

C:\WINDOWS\Tasks\At25.job

C:\WINDOWS\Tasks\At26.job

C:\WINDOWS\Tasks\At27.job

C:\WINDOWS\Tasks\At28.job

C:\WINDOWS\Tasks\At29.job

C:\WINDOWS\Tasks\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks\At30.job

C:\WINDOWS\Tasks\At31.job

C:\WINDOWS\Tasks\At32.job

C:\WINDOWS\Tasks\At33.job

C:\WINDOWS\Tasks\At34.job

C:\WINDOWS\Tasks\At35.job

C:\WINDOWS\Tasks\At36.job

C:\WINDOWS\Tasks\At37.job

C:\WINDOWS\Tasks\At38.job

C:\WINDOWS\Tasks\At39.job

C:\WINDOWS\Tasks\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks\At40.job

C:\WINDOWS\Tasks\At41.job

C:\WINDOWS\Tasks\At42.job

C:\WINDOWS\Tasks\At43.job

C:\WINDOWS\Tasks\At44.job

C:\WINDOWS\Tasks\At45.job

C:\WINDOWS\Tasks\At46.job

C:\WINDOWS\Tasks\At47.job

C:\WINDOWS\Tasks\At48.job

C:\WINDOWS\Tasks\At5.job

C:\WINDOWS\Tasks\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks\At7.job

C:\WINDOWS\Tasks\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks\At9.job

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(Katagaszi) #10

Oki Log z ComboFix

http://www.wklej.org/id/12830/


(Spandau) #11

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(Katagaszi) #12

Log z ComboFix

http://www.wklej.org/id/12854/


(Spandau) #13

Nic się nie usunęło jakby skrypt był pusty.

Pobierz The Avenger zaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

Instrukcja obsługi programu http://cybertrash.pl/images/tata/Avenger/Avenger.html


(Katagaszi) #14

Proszę:

//////////////////////////////////////////

Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////

Platform: Windows XP (build 2600, Dodatek Service Pack 2)

Sat Oct 25 18:34:36 2008

18:34:36: Error: Invalid script. A valid script must begin with a command directive.

Aborting execution!

//////////////////////////////////////////

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows XP

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

No rootkits found!

File "C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll.vir" deleted successfully.

File "C:\WINDOWS\S76C16713.tmp" deleted successfully.

File "C:\WINDOWS\DUMP55b1.tmp" deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.


(Spandau) #15

Pliki usunięte

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Uruchom pod IE daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(Katagaszi) #16

Przeskanowałem Dr.WEB CureIt i nie wykryło mi nic.Jeżeli tworzy gdzieś raport to napiszcie.


(Spandau) #17

Jeśli nic nie znalazł to powinno być OK i nie musisz dawać raportu.

:slight_smile:


(Katagaszi) #18

Oki wielkie dzięki za pomoc :slight_smile: Temat do zamknięcia :wink: