Grub na /dev/hdb


(matiit) #1

Na razie mam 2 systemy (oba lin)

Jeden na /dev/hda5 - tutaj jest grub

drugi na /dev/sdb7

System z /dev/hda5 kasuję.

Czy będzie możliwe postawienie Gruba na /dev/hdb7 (ale bez dyskietek, samo mr + /dev/hdb7)