Gry nie chcą chodzic!


(Zolin738) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:21:58, on 2006-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

D:\PROGRAMY\Modem\Thomson\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

D:\PROGRAMY\Internet\FireFox\firefox.exe

D:\PROGRAMY\Archiwa\WinRar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.688\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAMY\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - D:\PROGRAMY\System\Pulpity\SideBarb\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Implements TweakBHO - {7DAAC7DE-9EF0-4FF0-BFA5-AFF3E899054C} - D:\PROGRAMY\System\Optymalizacja\TweakMASTER\TweakBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\PROGRAMY\Modem\Thomson\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TweakMASTER] "D:\PROGRAMY\System\Optymalizacja\TweakMASTER\TwMaster.exe" /remind

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "D:\PROGRAMY\System\Pulpity\SideBarb\dsidebar.exe"

O4 - Startup: HDDlife.lnk = D:\PROGRAMY\System\Diagnostyka\HDDlife\HDDlife.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\PROGRAMY\System\Pulpity\SideBarb\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\PROGRAMY\System\Pulpity\SideBarb\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{010AF9C6-EA2E-4D4C-823E-111FC12B3559}: NameServer = 213.241.79.37 195.114.181.130

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{010AF9C6-EA2E-4D4C-823E-111FC12B3559}: NameServer = 213.241.79.37 195.114.181.130

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\PROGRAMY\System\Optymalizacja\TuneUP\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

proszę o sprawdzenie loga, problem z grami, żadna nie chce chodzic, instalacja przebiega w najlepszym porządku, gdy wchodzę w gierkę zaczyna się odpalac potem wyskakuje pulpit windy, może syf? :frowning:


(Bbieniol) #2

W logu czysto :slight_smile:

Jedynie ten wpis:

Jest troche dziwny, ale jest on od BitDefendera - jeżeli chcesz się go pozbyć, to możesz usunąć w Hijacku, ale wtedy konieczna jest reinstalacja BitDefendera :slight_smile:


(Zolin738) #3

dzięki