Hacker


(Shiatsu Crust) #1

Witam !

Prosilbym o natychmiastową pomoc, jakis QUZO siedzi mi na kompie, robi, usuwa konta XP zmienia pliki mi w kompie, oczywiscie mam Firewalla (norton '07) i peer guardian (nieuzyteczny bo nie znam jego IP) Prosze o pomoc w zabezpieczeniu komputera :frowning: moze haslo na dosa? ale jak zrobic? O_o


(adam9870) #2

Na początek pokaż zestaw logów, a dalej zobaczymy co i jak:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Shiatsu Crust) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:36:04, on 2006-11-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

g:\SQL\MSSQL\binn\sqlservr.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\Winamp\winampa.exe

E:\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

E:\Picture project\NkbMonitor.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\Opera\Opera.exe

E:\Gadu Gadu\gg.exe

C:\usr\Krasnal Start.exe

c:\usr\Apache\apache.exe

c:\usr\mysql\bin\winmysqladmin.exe

c:\usr\Apache\apache.exe

E:\Winamp\winamp.exe

D:\MuServer\MUServerStartUP.exe

d:\muserver\dataserver1\dataserver.exe

d:\muserver\dataserver2\dataserver.exe

d:\muserver\dataserver3\dataserver.exe

d:\muserver\connectserver\cs.exe

d:\muserver\exdb\exdb.exe

d:\muserver\chatserver\chatserver.exe

d:\muserver\joinserver\joinserver.exe

d:\muserver\rankingserver\mu_ranking_db_server.exe

d:\muserver\eventserver\wz_mu2003_event_server.exe

d:\muserver\gameserver99.60\gameserver.exe

d:\muserver\gameserver99.62\gameserver.exe

E:\AnalogX\PortBlocker\pblock.exe

E:\PeerGuardian pr14\PeerGuardian_1.99b_pr14.exe

D:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "D:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] E:\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] E:\PowerDVD\Language\Language.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = E:\Picture project\NkbMonitor.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A78FF19-AF93-46FD-9B7E-F527235C614A}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - G:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - D:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

jezeli oto chodzi...


(Joan Sunshine) #4

Do zafixowania w HJT.

Wrzuć jeszcze loga z Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:


(Shiatsu Crust) #5
"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""E:\Gadu Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"ccApp" = ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"osCheck" = ""D:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"" ["Symantec Corporation"]

"NeroFilterCheck" = "D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"WinampAgent" = "E:\Winamp\winampa.exe" [null data]

"RemoteControl" = "E:\PowerDVD\PDVDServ.exe" ["Cyberlink Corp."]

"LanguageShortcut" = "E:\PowerDVD\Language\Language.exe" [null data]

(Joan Sunshine) #6

Urwany, poczekaj aż skończy pracę, czasem może to długo trwać :wink:


(Shiatsu Crust) #7
"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""E:\Gadu Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"ccApp" = ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"osCheck" = ""D:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"" ["Symantec Corporation"]

"NeroFilterCheck" = "D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"WinampAgent" = "E:\Winamp\winampa.exe" [null data]

"RemoteControl" = "E:\PowerDVD\PDVDServ.exe" ["Cyberlink Corp."]

"LanguageShortcut" = "E:\PowerDVD\Language\Language.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""D:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "D:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll" ["Symantec Corporation"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{FAD61B3D-699D-49B2-BE16-7F82CB4C59CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{FAD61B3D-699D-49B2-BE16-7F82CB4C59CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]

"Service Manager" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe /n" [MS]

"NkbMonitor.exe" -> shortcut to: "E:\Picture project\NkbMonitor.exe" ["Nikon Corporation"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Norton Internet Security - Uruchom pełne skanowanie systemu - asd" -> launches: "D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe /TASK:"D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF}" = "NCO Toolbar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Show Norton Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll" ["Symantec Corporation"]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Cyberlink RichVideo Service(CRVS), RichVideo, ""D:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe"" [empty string]

Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, ""D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

MSSQLSERVER, MSSQLSERVER, "g:\SQL\MSSQL\binn\sqlservr.exe" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Symantec AppCore Service, SymAppCore, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Core LC, Symantec Core LC, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"]

Symantec Lic NetConnect service, CLTNetCnService, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 52 seconds.

---------- (total run time: 181 seconds)

(Joan Sunshine) #8

Czysto, nie jest to wina syfu :slight_smile:


(Asterisk) #9

Proponuję zapoznać się z tym tematem i zaprzestać śmiecenia na forum