Half-Life 2 Episode 3 - Info?


(system) #1

Wie ktoś może czy, i kiedy wyjdzie Half-Life 2 Episode 3 ?


(Utrivv) #2

Niestety nikt tego nie wie, trudno też znaleść cokolwiek w sieci.

Jedyna dość świeża strona to ta: http://www.h-l.pl/ jednak nie ma tam zbyt wiele a zwłaszcza terminów.