HEUR.VBS.generic

(Patrykw) #1

Witam!

Mam problem z usunięciem HEUR.VBS.generic, proszę o pomoc, wklejam loga.

http://wklej.org/id/b84c027956

(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs


Folder::

C:\Program Files\Search Settings

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link

(Patrykw) #3

Log z Combo:

http://www.wklej.org/id/423d724d83

(huber2t) #4

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\pagefile.sys.vbs


Folder::

C:\327882R2FWJFW

C:\Program Files\AskPBar


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSRegInfo"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{364943bc-f809-11dc-9a26-000e50dba4e9}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{ae8fb31e-a7f6-11dc-98e2-000e50dba4e9}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link