HIDEN.EXE Cóż to za syf?


(Maesky) #1

W managerze zadań pojawia sie i znika (z taką częstotliwością ze nawet nie moge kliknąć) proces: hiden.exe . Proszę jeśli ktokolwiek cos o tym wie, czy można to usunąć albo co z tym zrobic, to proszę o pomoc. Ta aplikacja hiden.exe znajduje sie u mnie w nastepującym folderze C:\WINDOWS\system32

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam !!


(Musg) #2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://best-search.cc/search.php?v=6&aff=7147459

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll

O4 - HKLM..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ErrorGuard] C:\Program Files\ErrorGuard\ErrorGuard.Exe

O4 - HKLM..\Run: [Admanager Controller] C:\Program Files\Admanager Controller\AdManCtl.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [hiden.exe] hiden.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... versFWBIni tialSetup1.0.0.8.cab

O18 - Filter: text/plain - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll

tryb awaryjny f8

wylacz przywracanie systemu i zafiksuj te wpisy

a pozniej skan programami z dzialu bezpieczenstwo i daj raz jeszcze loga :slight_smile:


(Kuz5) #3

Jest to ciężki do usunięcia syf.

Wklej loga z HijackThis 1.99


(Maesky) #4

Nie wiem czy ma to znaczenie ale ta moja aplikacja, to hiden.exe przez jedno "D" a poza tym mam jeszcze takie coś jak hicom.exe ale ten proces moge zakonczyc. Prosze o to bys mi doradzil jaki jest najskuteczniejszy program antywirusowy.

oto mój log :

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 16:20:14, on 2005-02-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\STEROW~1\MYSZKA~2\Amoumain.exe

C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Admanager Controller\AdManCtl.exe

C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdKeep.exe

C:\Program Files\Admanager Controller\AdManKeep.exe

D:\Programy\Antywirus\AVGUARD.EXE

D:\Programy\Antywirus\AVGNT.EXE

D:\Programy\Antywirus\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\hiden.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

C:\WINDOWS\System32\telcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\Program Files\eDonkey2000 Lite\edonkey2000.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Damian i Bartek\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://best-search.cc/search.php?v=6&aff=7147459

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.telsten.com:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Acrobat Reader 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] d:\Programy\STEROW~1\MYSZKA~2\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ErrorGuard] C:\Program Files\ErrorGuard\ErrorGuard.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Admanager Controller] C:\Program Files\Admanager Controller\AdManCtl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "D:\Programy\Antywirus\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [xvgx] C:\WINDOWS\System32\ruarslm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startup] C:\WINDOWS\System32\winlogon32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hiden.exe] hiden.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office XP Professional\Microsoft Office XP Professional-program\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - D:\PROGRAMY\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/DownloadsUnlimited/ie/bridge-c337.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/PopularScreenSaversFWBInitialSetup1.0.0.8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101761320390

O16 - DPF: {AD7FAFB0-16D6-40C3-AF27-585D6E6453FD} (loader Class) - http://217.73.66.1/del/loader.cab

O18 - Filter: text/html - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll

O18 - Filter: text/plain - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\Programy\Antywirus\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\Programy\Antywirus\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Manageer Network Connections - Unknown - C:\WINDOWS\System32\telcmd.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Working Network Connections - Unknown - C:\WINDOWS\System32\hicom.exe

(Kuz5) #5

O4 - HKLM..\Run: [hiden.exe] hiden.exe

Usuwasz zarówno wpisy jak i ten plik w trybie awaryjnym i bez netu i po ptokach :lol:

Tak na marginesie to jeszcze to jest do usunięcia:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://best-search.cc/search.php?v=6&aff=7147459

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://allwebsearcher.com/?said=1211

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - HKLM..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

O4 - HKLM..\Run: [ErrorGuard] C:\Program Files\ErrorGuard\ErrorGuard.Exe

O4 - HKLM..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Downl ... e-c337.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... .0.0.8.cab

O18 - Filter: text/html - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll

O18 - Filter: text/plain - {B72F75B8-93F3-429D-B13E-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\porynt.dll


(Maesky) #6

a reszty nie usuwac z tego co mi wykryło?? i czy moge to robic za pomocą tego HIJACKA ? Ratujcie amatora! !!


(Patrykw) #7

Tak, usuwasz ręcznie zaznaczając w hijacku wybrane klucze i klikasz 'fix checked'.


(Maesky) #8

Sluchajcie! wszedlem do trybu awaryjnego i usunalem recznie to hiden i wszedlem jeszcze w mscongig i wylaczylem to hiden. Zostalo mi jeszcze jakieś hicom ale to moge zamknac w managerze zadan i nie wiem czy to tez usuwac.Za wszystkie rady WIELKIE DZIĘKI ale prosze jeszcze o porady odnosnie tego hicom(moze cos w logu zobaczcie) THANKS