Hijackthis i dwa nie znanane mi wpisy


(krzysztof7272) #1

Podaję log do sprawdzenia ponieważ zastanawiają mnie dwa wpisy

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)


(Gblade) #2

moduł msn messengera

Resztki po Windows Genuine Advantage

Jeśli nie używasz messengera to start>>>uruchom>>> wklep:

I ok

Możesz skasować Hijackiem


(Bbieniol) #3

Dodatkowo do kasacji (w trybie awaryjnym) ten wpis: