Hijackthis - log - co usunąć?


(Yarek S) #1

mam jakiegoś robala, który podmienia mi stronę startową. Co mogę usunąć z loga?

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 12:02:41, on 2004-08-28

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\!\HIJACKTHIS[+DLL]\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Class - {CE8D1C95-9CF2-3680-24DC-14318324CA48} - C:\WINDOWS\IPIS32.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [IrMon] irmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec Core LC] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe start

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [WINYI.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\WINYI.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [CRNU32.EXE] C:\WINDOWS\CRNU32.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL

O21 - SSODL: AUHook - {BCBCD383-3E06-11D3-91A9-00C04F68105C} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AUHOOK.DLL

dzięki

pozdrawiam


(Misterdam) #2

Przeczytaj porady Sebarta na tej stronie http://******************:-D

UpDate:

fiesta

Względy regulaminowe.


(Yarek S) #3

nie mam zbyt wqielkiego pojęcia o wpisach, więc proszę bardzo o pomoc . Co moge bez obaw wywalić?


(lazikar) #4

Na forum do którego podałeś linka jest więcej nielegala niż legala więc nie jest to odpowiednie miejsce żeby to tu przytoczyć. :?

Poczekaj aż ktoś zajmie się tym logiem.

Możesz ewentualnie spróbować jeszcze programu:

:arrow: CWShredder 1.59.1


(Xiao19) #5

usuwasz tak:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system\irwzu.dll/sp.html#29126

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Class - {CE8D1C95-9CF2-3680-24DC-14318324CA48} - C:\WINDOWS\IPIS32.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm


O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

(Messenger, jak nieuzywasz to kasuj)


(Yarek S) #6

usunąłem te wpisy, ale dalej pojawia się to samo.....strona typu:..."only the best....."


(Yarek S) #7

usunąłem te wpisy, ale dalej pojawia się to samo.....strona typu:..."only the best.....

"

post 2

teraz log wyglada tak:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 14:07:24, on 2004-08-28

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\CRNU32.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPD-LC\SYMLCSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINYI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\!\HIJACKTHIS[+DLL]\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\wkqnu.dll/sp.html#29126

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\wkqnu.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\wkqnu.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\wkqnu.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\wkqnu.dll/sp.html#29126

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\wkqnu.dll/sp.html#29126

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Class - {2BD30B5C-C546-E869-7C5E-58D6DEDA3EF4} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSIJ32.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [IrMon] irmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec Core LC] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe start

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [WINYI.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\WINYI.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [CRNU32.EXE] C:\WINDOWS\CRNU32.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL

(Adarek) #8

Prawdopodobnie trojan CWS .Użyj CWShredder

http://www.dobreprogramy.com/index.php? ... d=657&t=55

Usuń jeszcze

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL

To jest trojan . Usuń foldery i jego klucze w trybie awaryjnym. Usuń

O2 - BHO: Class - {2BD30B5C-C546-E869-7C5E-58D6DEDA3EF4} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSIJ32.DLL 

O4 - HKLM\..\RunServices: [CRNU32.EXE] C:\WINDOWS\CRNU32.EXE

(Xiao19) #9

'TrojanDownloader' zagniezdza sie w pliku

MSOPT.DLL ,patrz ze niezauwazylam tu masz opis w jezyk. eng.

http://www.pestpatrol.com/pestinfo/u/un ... loader.asp

praktycznie kazdy skaner go wywala

--Webroot Spy Audit--

http://www.searchengines.pl/phpbb203/pl ... yaudit.png


--Pest-Scan-- (tylko wykrywa)

http://www.pestscan.com/

[skanery AV]

--GFI Trojan--

http://www.windowsecurity.com/trojanscan/

itd.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ht=skanery


(Yarek S) #10

Przepraszam, że nie napisałem czy uporałem sie z tym "dzisdostwem", ale nie miałem mozliwości...

A więc do rzeczy:

usunąłem w/w wpisy i teraz stronka startowa ładuje się normalnie. Matwi mnie jednak, że hijack pokazuje masę wpisów, któe wg mnie są niepotrzebne, a powstały w czasie działąnia robala. Zwracam się więc z prośbą: Co wywalić??

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 09:00:01, on 2004-08-31

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPD-LC\SYMLCSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\!\HIJACKTHIS[+DLL]\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\SERVICES\MSXMIDI.EXE

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [IrMon] irmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec Core LC] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe start

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [WINYI.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\WINYI.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SYSCI32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSCI32.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [APIFQ.EXE] C:\WINDOWS\APIFQ.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [CRNU32.EXE] C:\WINDOWS\CRNU32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKSL32.EXE] C:\WINDOWS\SDKSL32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKVO32.EXE] C:\WINDOWS\SDKVO32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [JAVANV32.EXE] C:\WINDOWS\JAVANV32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [ADDUJ32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\ADDUJ32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKYT.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SDKYT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [NTTX32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTTX32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKFB.EXE] C:\WINDOWS\SDKFB.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATLIS32.EXE] C:\WINDOWS\ATLIS32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [WINKM.EXE] C:\WINDOWS\WINKM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [D3FF32.EXE] C:\WINDOWS\D3FF32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SYSQT.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSQT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [MFCZF32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\MFCZF32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [NTDH32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTDH32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SYSNT32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSNT32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [MFCDG.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\MFCDG.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [NETXX.EXE] C:\WINDOWS\NETXX.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSQX32.EXE] C:\WINDOWS\MSQX32.EXE

O12 - Plugin for .mpg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O15 - Trusted Zone: *.05p.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL

(Adarek) #11

Trojan dalej siedzi .

Usuń :

O4 - HKLM\..\Run: [WINYI.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\WINYI.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [SYSCI32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSCI32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [CRNU32.EXE] C:\WINDOWS\CRNU32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKSL32.EXE] C:\WINDOWS\SDKSL32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKVO32.EXE] C:\WINDOWS\SDKVO32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [JAVANV32.EXE] C:\WINDOWS\JAVANV32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ADDUJ32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\ADDUJ32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKYT.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SDKYT.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [NTTX32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTTX32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SDKFB.EXE] C:\WINDOWS\SDKFB.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATLIS32.EXE] C:\WINDOWS\ATLIS32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [WINKM.EXE] C:\WINDOWS\WINKM.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [D3FF32.EXE] C:\WINDOWS\D3FF32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SYSQT.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSQT.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [MFCZF32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\MFCZF32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [NTDH32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTDH32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SYSNT32.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSNT32.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [MFCDG.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\MFCDG.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [NETXX.EXE] C:\WINDOWS\NETXX.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSQX32.EXE] C:\WINDOWS\MSQX32.EXE 

O15 - Trusted Zone: *.05p.com 

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com 

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net 

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com 

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com 

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com 

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com 

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info 

O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com 

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com 

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - C:\WINDOWS\MSOPT.DLL

Wyrejestruj ten MSOPT.DLL z systemu:

Start >>> Uruchom >>> regsvr32 /u msopt.dll

Programem CopyLock. Kliknij Add, Files to delete a następnie .... UWAGA .... zamiast wskazać pliki bezpośrednio (bo ich prawdopodobnie nie widać) zrobisz taki trik: Najpierw przejdź do folderu C:\WINDOWS i w pasku adresów wklej C:\WINDOWS\msopt.dll, potem przejdź do folderu C:\WINDOWS\system32 i w pasku adresów wklej C:\WINDOWS\System32\msxword.dll. Potwierdź wybory za pomocą Apply i zresetuj kompa.Kasowanie sie odbywa w czasie startu sys, kiedy nie wszysktie usługi zoztaną załadowane.

http://noeld.com/programs.asp?cat=misc

Recznie usuwaj foldery z nazwani .Te po O4 - HKLM..\RunServices: oraz Run ( te co zaznaczyłem do usunięcia). Szukaj w plikach ukrytych i usuwaj w trybie awaryjnym.

Po wszystkim restart kompa i nowy scan.

Sprawdz czy nic nie wraca.