Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:47:13, on 2009-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\system32\temp1.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Opera\opera.exe

E:\Gry\STEAM\Steam.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Documents and Settings\Grejbi\Pulpit\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

F3 - REG:win.ini: load=D:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - D:\Documents and Settings\Grejbi\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 5525 bytes

Szanowny (albo szanowna) Grejbi , zmień tytuł tematu na konkretny, po ten nic nie znaczy.

Opisz też swój problem, bo ludzie nie sprawdzają tu logów z powodu nadmiaru czasu.

Chodzi o to, że znalazłam na pewnym forum w jakis posób można zmniejszyc ping w counter strike 1.6. Kazano użyc programu " hijackthis " użyłam go jak kazano i to co wyjdzie nalezy napisać tutaj, aby ktoś “rozgarnięty” jak to napisano mogł pomóc mi w ocenieniu ile niepotrzebnych rzeczy korzysta z mojego łącza.

Edytuj pierwszy post i zmień temat na konkretny np; coś nie tak z komputerem proszę o sprawdzenie logów.

Wrzuć logi z programów:

a) OTL

Ustaw Processes i Modules na All a w Custom Scans/Fixes wklej:

b) GMER

Skan trwa kilkadziesiąt minut

c) System Repair Engineer

Logi wklej na www.wklej.org

Grejbi - powtórny monit o zmianę tytułu ma konkretny