HijackThis


(*OZZY*) #1

Witam, jestem tu nowy, ale mam nadzieję, że uda mi się znaleźć pomoc.

Mimo uaktualnień do Nortona (niestety) oraz skanowania Spybot'em i Ad-Aware'm ciąglę mam mały nieład.

Podaję log, może ktoś pomoże. Co mam usunąć?

Z góry dziękuję za pomoc.

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 09:07:08, on 2004-09-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\UPSMON\UPSMON_Service.Exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\UPSMON\UPSMON.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe

C:\Program Files\Winad Client\WinClt.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navw32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\xp\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Witaj Andrzej!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] C:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\QDCSFS.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UPSMON] C:\Program Files\UPSMON\UPSMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID {DA9935BA-22F7-44ee-BD12-BD8B87700BEA}

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - http://www.addictivetechnologies.net/DM0/cab/ATPartners.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=ae5469ec6e3aaae6797e2850b1a653a0d4e401f932d17cb379d40a2639363772b27b5521583ecdea52c473939acea1eb6dfc796e697ddbfa1eafd0ba62f73b3c:321787f3e9d32052a5ffaa42fa6b2276

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B8BB9D47-6627-49FC-864E-5574FDB1C63E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164[/code]

(Doberman83) #2

Witam

Najlepiej zainstaluj program Webroot Spy Sweeper

Pozdrawiam


(Adarek) #3

Wyłącz przywracanie systemu.

Jesli masz ochronę plików przez nortona to też wyłącz.

Startujesz komputer w trybie awaryjnym

Usuń

O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - (no file) 

O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe

Usuń z dysku i sprawdz czy jest w dodaj/usuń

C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe 

C:\Program Files\Winad Client\WinClt.exe

Przeszukaj też klucze rejestru.

To jest na starcie więc mozna też usunąć . Update QuickTime.Porzera pamięć . To ocywiści nić grożnego.

O4 - HKLM..\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

To co Kmica_18 Ci napisała to sa potrzrebne rzeczy. Wszystkim to każe usuwać pez pytania czy są ktoś to uzywa czy nie a omija naprawdę szkodliwe programy.

:smiley:


(Golden Finger) #4

Ponieważ masz rację, post Kamci_18 w tym topiku usuwam w całości nie wdając się w dyskusję.

Pozdrawiam :okulary: