Hiren's Disk... alternatywy


(Azn3) #1

Jakie są obecnie alternatywy na rynku dla Hiren's Diska?

Widziałem nawet wersje a'la wielkie packi zawierające min. Hirena i inne jakieś zabawki do działań z Boota, w sumie zajmujących nawet 700MB :>

Jak możecie to wrzućcie nazwy i linki do tych dystrybucji.