Hosts - przekierowanie


(luigi0) #1

Jak stworzyć w hostsie przekierowanie z jednej strony do innej?


(JNJN) #2

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=11529