Hotmail w Outlook Express nie działa


(Le_mar) #1

Witam, próbuję ustawić pocztę Hotmail w OE, serwery oraz porty ustawiłem zgodnie z instrukcjami w poczcie Hotmail, numer błędu sugeruje, że jestem zalogowany przez inne połączenie. Korzystam z Hotmail

przez www, czyżbym musiał się specjalne wylogować żeby outlook zadziałał? Czy komuś to działa?

beztytuuls9.th.jpg

pozdr.


(Chillout) #2
Jeśli używasz domyślnego ustawienia uwierzytelniania POP3 lub IMAP4 na serwerze programu Exchange (uwierzytelnianie oparte na tekście zwykłym), ustaw nazwę konta POP3 lub IMAP4 tak, aby zawierała następujące informacje: 

Domena_systemu_NT\Identyfikator_domeny_systemu_NT\Alias_poczty_programu_Exchange

Na przykład jeśli domena ma nazwę „Nazwa_domeny”, konto ma nazwę „Moje_konto”, a alias na serwerze programu Exchange to „Alias_serwera”, nazwa konta będzie mieć postać: 

nazwa_domeny\moje_konto\alias_serwera 

Aby znaleźć nazwę swojego konta w programie Outlook Express: 

W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

Kliknij kartę Poczta, a następnie kliknij swoje konto pocztowe.

Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Serwery.

(Le_mar) #3

Zastosowałem się do następojących wskazówek:

W programie Outlook Express kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Poczta.

Wpisz swoje imię i nazwisko, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wpisz pełny adres e-mail usługi Windows Live Hotmail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

W polu Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer kliknij opcję POP3.

W polu Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) wpisz wyrażenie pop3.live.com.

W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz wyrażenie smtp.live.com.

Wpisz nazwę i hasło swojego konta usługi Windows Live Hotmail. Jeśli nie jesteś jedyną osobą, która korzysta z tego komputera, wyczyść pole wyboru Zapamiętaj hasło. Upewnij się, że pole wyboru Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła nie jest zaznaczone.

Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

W oknie Konta internetowe kliknij kartę Poczta, kliknij dodane konto usługi Windows Live Hotmail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

Kliknij kartę Zaawansowane i w obszarze Numery portów serwera wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:

W polu Poczta przychodząca (POP3) wpisz liczbę 995.

W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz liczbę 25.

W obszarach Poczta wychodząca (SMTP) i Poczta przychodząca (POP3) zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).