I jeszcze raz... problem z services.exe

Witam, zauważyłam że nie jestem tu pierwsza która ma problem z services.exe. Jak moim poprzednikom, mi również komputer restartuje się samoczynnie po ok.15 minutach. Zazwyczaj dzieje się to kiedy próbuję przeskanować kompa programem antywirusowym. Wyskakuje tylko okienko z odliczaniem… i po minucie restart.

Dodam jeszcze, że cały czas wyskakuje mi chmurka w dole ekranu:

Bardzo proszę o sprawdzenie logów i pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:59:12, on 2007-05-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\retadpu2000352.exe

C:\WINDOWS\system32\ipmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ipmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\user\Moje dokumenty\Naprawa\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ClamWin] "C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" --logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\retadpu2000352.exe 61A847B5BBF72810329B385577FB01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310

O4 - HKLM\..\Run: [ipmon] ipmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setup] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ntogfmfw.dll",realset

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Aoar] "C:\DOCUME~1\user\MOJEDO~1\ASKS~1\nopdb.exe" -vt yazb

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/cards_2_0_0_74.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/boards_2_0_0_33.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1179496232156

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/poker_2_0_0_46.cab

O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/makao_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/words_2_0_0_49.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/wordssingle_2_0_0_46.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/billard8_2_0_0_31.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"MsnMsgr" = ""C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background" [MS]

"Aoar" = ""C:\DOCUME~1\user\MOJEDO~1\ASKS~1\nopdb.exe" -vt yazb" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"ClamWin" = ""C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" --logon" ["alch"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"Picasa Media Detector" = "C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" ["Google Inc."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"runner1" = "C:\WINDOWS\retadpu2000352.exe 61A847B5BBF72810329B385577FB01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310" [empty string]

"ipmon" = "ipmon.exe" [MS]

"setup" = "rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ntogfmfw.dll",realset" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{4B646AFB-9341-4330-8FD1-C32485AEE619}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\yeotogqf.dll" [null data]

{709AFF26-6BB0-4AD3-A3A3-1286592465D6}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ljjgecc.dll" [null data]

{b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Multi_Media toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll" ["Conduit Ltd."]

{ECC582B6-F7EF-4A67-BD84-5F40DDC1576D}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ddccb.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

Użyj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone.

Daj log z Combofix

"user" - 2007-05-25 23:21:05 Dodatek Service Pack 2

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po tym nowy log z Combo

"user" - 2007-05-26 1:07:22 Dodatek Service Pack 2