Icass.exe


(Master Flakon 123) #1

W menarzeże zadań mam taki proces, icass.exe nigdy o nim nie słyszałem możecie mnie objaśnić do czego on służy?? #-o


(Kambor4) #2

Wirus :smiley:

Daj log z -----> ComboFix.

========================

K.


(Master Flakon 123) #3

nie mam combo fix xD mam hijckthis moze być?


(Master Flakon 123) #4

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:16:54, on 2008-08-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\AVWEBGRD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe

C:\WINDOWS\system\lcass.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.poszkole.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM..\Run: [FortKnoxPersonalFirewall] "C:\Program Files\NETGATE\FortKnox Personal Firewall 2008\FortKnoxGUI.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [sYSTEM] C:\WINDOWS\system\lcass.exe

O4 - HKLM..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Registration Prince of Persia T2T.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Prince of Persia T2T\Support\Register\RegistrationReminder.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express'a - C:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Premium WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: FortKnox Personal Firewall (fortknox) - NETGATE Technologies s.r.o. - C:\Program Files\NETGATE\FortKnox Personal Firewall 2008\FortKnox.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

--

End of file - 6563 bytes


(huber2t) #5

Pobierz go, i wykonaj log


(JNJN) #6

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja edytuj.JNJN

Przeczytaj i to:

viewtopic.php?f=16&t=253052


(Master Flakon 123) #7

usunełem ten proces hijackthis


(huber2t) #8

Ale moze być syfu więcej więc daj log przynajmiej z combofix


(Baldys15) #9

sfixuj:

O4 - HKLM..\Run: [sYSTEM] C:\WINDOWS\system\lcass.exe

C:\WINDOWS\system\lcass.exe

daj log z combofix