Id kompa


(Dawidfajkowski) #1

jak uzyskać ID kompa(własnego)???


(Vidia1) #2

PPM na Mój komputer >właściwości> nazwa komutera

O to chodziło ?