IE nie działa, START nieaktywny itd...sprawdzenie loga


(Yasmay) #1

witam, prosze o pomoc,

Nie moge wejsc w moj komputer, wszystkie strategiczne punkty w Starcie jak panel sterowania nie dzialaja, przywracanie systemu tez i Internet Explorer, podczas proby przeskanowania adwarem program sie zawiesza, i niemozna kozystac z roznych programow tj. gg czy Outlook, z gory bardzo dziekuje za szybka pomoc (to narzedzie mojej pracy)

pozdrawiam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:48:47, on 2006-09-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jucheck.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\RegTool.exe

C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\GCardSrvNT.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

c:\hijackthis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.heyah.pl/

O1 - Hosts: 222.111.150.111 gwgt1.joymax.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SetRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RegTool] C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\RegTool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gemstrmw] C:\WINDOWS\system32\gemstrmw.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{018BE00B-7E25-4023-9118-F72309C4DA7F}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{018BE00B-7E25-4023-9118-F72309C4DA7F}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{018BE00B-7E25-4023-9118-F72309C4DA7F}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{018BE00B-7E25-4023-9118-F72309C4DA7F}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: GemSAFE Card Server - Gemplus - C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN\GCardSrvNT.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

(Bbieniol) #2

Usuń Hijackiem ten wpis - chyba że sam go dodawałeś:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Odpal checkdiska, czyli:

Start --> uruchom --> cmd i wpisz: chkdsk c: /f /r