IE nie właściwy adres www


(kris) #1

Witam.

Gdy wpisuję adres www w IE to zamiast łączyć się z wybraną stroną to łączy się z szukaj.wp.pl i wyszukuje podanego adresu w wyszukiwarce ie0sm.th.jpg

w FF jest wszystko ok.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:06:59, on 2006-02-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

E:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

E:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

E:\DOCUME~1\hallo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.921\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\odkurzacz\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "E:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] E:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5E52FCB9-C94D-4206-AB99-C726728034D6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EE020452-AA21-4005-B112-796D21E54F2F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{5E52FCB9-C94D-4206-AB99-C726728034D6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - E:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - E:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Z góry dzięki za pomoc.


(aju) #2

sprawdź czy dzieje się tak samo gdy zamiast dobreprogramy.pl wpiszesz:

www. dobreprogramy.pl lub http://www . dobreprogramy.pl


(kris) #3

ten sposób wpisywania działa , ale bez wpisywania www wcześniej działało bez problemu


(Gutek) #4

O tym było na forum zobacz do działu o forum :wink:

Log Ok