IE - pobieranie od razu do wyznaczonej lokalizacji


(Danielm86) #1

nie da się.


(JesperKyd) #2

Użyj MiniDM z IE7Pro.


(funbooster) #3

Internet Download Manager