IE samo sie odpala po odwiedzaniu stron z Firefox'a


(Knopek) #1

IE odpala sie samo co pare minut jak odwiedzam strony z firefoxa.

odpala sie ta stronka:

http://url.cpvfeed.com/cpv.jsp?p=110830 ... 9&url=http%3

A%2F%2Frakow.com.pl%2Fmodules.php%3Fname%3Dczat_rks&selectedKeyword=ron&selectedListingId=6243871

System przelecialem:

Avaste

Spybot - Search & Destroy

Ad-aware

RegCleanr

I scanerem z outposta.

Restart kompa i nic nie pomogło.


(qrczak13) #2

Plik na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy w HJT.

W awaryjnym użyj VundoFix, FixVundo, VirtmundoBeGone

Daj nowy log z HJT i SilentRunners.


(Knopek) #3

zrobilem tak jak napisales i nadal sie odpala...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:59:56, on 2007-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\RhinoSoft.com\Serv-U\ServUDaemon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\RhinoSoft.com\Serv-U\ServUTray.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

d:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.12.2:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {83D9980A-9F83-45C8-9AEB-E8BF7525DD04} - C:\WINDOWS\system32\eynynrjh.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsService] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\hrbkheqo.dll",realset

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ServUTrayIcon] C:\Program Files\RhinoSoft.com\Serv-U\ServUTray.exe

O4 - Startup: TOTALCMD.lnk = C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=D5I47425&id=menu_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=D5I47425&id=menu_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=D5I47425&id=menu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=D5I47425&id=menu_ie_exclude

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=D5I47425&id=menu_ie_report

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15026/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15028/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{03869E52-C181-4975-B7CD-5B7277823305}: NameServer = 10.0.30.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{03869E52-C181-4975-B7CD-5B7277823305}: NameServer = 10.0.30.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{03869E52-C181-4975-B7CD-5B7277823305}: NameServer = 10.0.30.1,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Serv-U FTP Server (Serv-U) - Rhino Software, Inc. +1(262) 560-9627 - C:\Program Files\RhinoSoft.com\Serv-U\ServUDaemon.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

(qrczak13) #4

Pobierz Windows Worms Doors Cleaner, ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym , a wpisy w HJT.

Daj nowe logi z HJT i koniecznie z SilentRunners.