Ikonki w Menu start - renderowane z większych?


(wojtekmaj) #1

Czy da się ustawić tak, aby te ikonki w menu start (16x16) nie były pobierane z wielkości ikon 16x16, tylko były pomniejszanymi 32x32? :slight_smile: