Ile max użytkowników w meetingu TeamViever (wersja darmowa)?


(adao1003) #1

Ile max. użytkowników może dołaczyć do meetnigu w team viever w wersje darmowej


(system) #2

2 osoby