Imb00001.exe


(Ziben Na Dachu) #1

Cześć.Mam problem-przy uruchamianiu win98se na moim kompie wyskakuje komunikat w oknie - nie znaleziono pliku c:\program files…\ibm 00001.exe.Moj komputer strasznie wolno chodzi-prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:39:12, on 05-11-14

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\ACCSTAT.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACK THIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 66.38.188.103 auto.search.msn.com

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRAM FILES\NETPANEL\IEHELPER.DLL (file missing)

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpTo98] upto98.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetPanel] "C:\Program Files\NetPanel\Starter.exe" /path="C:\Program Files\NetPanel"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Beyvax] C:\PROGRAM FILES\XKXISE\OHCRLQI.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - User Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {8626DFA9-2BAC-4BDA-8663-8DAA0F942C0D} - http://netpanel.gemius.pl/netpanel2/temp/netp/8457/3692/1960/6100/8457369219606100.ocx

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

(Gutek) #2

W trybie awaryjnym ręcznie wpisy hijackiem poczytaj usuwanie SpySheriff

Zób tak bo na pewno jest:

zedytowąć musisz: Start>>>Uruchom>>> w okienku wpisz poleceniem sysedit i zedytuj ten wpis, jak się nie pokaże.

Mój komputer >>> Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok

Zaznaczone Pokaż ukryte pliki i foldery + odznaczone Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego…

Jak zedytować, w sekcji [boot] jest po shell = explorer.exe ibm00003.exe" [MS], usunąć stamtąd ibm00002.exe (ma zostać shhell=explorer.exe)