Import bazy danych


(Taex) #1

Miałem kiedyś na jakimś serwerze forum Multi BB, teraz mam nowy serwer i chce importować bazę danych ale jest problem gdyż baza danych o takiej nazwie już istnieje (chociaż jest pusta) i mam problem gdyż nie mogę wgrać tej swojej a nie umiem usunąć tej starej (pustej) :frowning:


(Skr3czu) #2

To zmien prefix


(Taex) #3

a jak :?:


(Kutar 0) #4

W czasie instalacji skrypt wybierasz prefix tabelek. Możesz go zmienić, ale musisz raczej ręcznie pozmieniać ten prefix w bazie dla każdej tabeli (ewentualnie phpmyadmin), albo też napisać sobie odpowiedni skrypt. Prefix też musisz zmienić w pliku konfiguracyjnym skryptu.