Import zakładek z backupu FF za pomocą MozoBackup


(kristoff08) #1

nie mogę tego uczynić! czy w jakis sposób można to zrobić? nie mam w ogóle pliku do wyboru.