In Class Translator v.1.1 - brak możliwości zaznaczenia całego tekstu


(Djzon) #1

In Class Translator v.1.1 - brak możliwości zaznaczenia całego tekstu

 

Np. myszką lub CTRL+A nie mogę zaznaczyć całego tekstu i skopiować do notatnika.

 

Możliwe jest tylko skopiowanie "pojedynczej lini/kodu"

 

Jak to obejść?