Infekcja na dysku?


(Dragmast1) #1

OTL: http://wklej.to/kYrAF

EXTRAS: http://wklej.to/8eBzz


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Dragmast1) #3

 

FRST : http://wklej.to/rnvOp

Addidion : http://wklej.to/YAh8x


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
FF Extension: Website Counselor - C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xisb44oj.default\Extensions\{cc6cc772-f121-49e0-b1f0-c26583cb0c5e} [2014-09-07]
FF Extension: MEGA - C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xisb44oj.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2014-08-22]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2014-09-03 16:30 - 2014-09-03 16:30 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\SiteLookup
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Agatonster) #5

Nexave

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.