Infekcja systemu


(Wojzrb) #1

Co uruchomienie systemu pojawia się kommunikat o infekcji w kasperskym Trojan-Proxy.Win32.Horst.dt,czy teź 26ex8.module32.exe lub 39ex8.modul32.exe.

Proszę o pomoc.

Log z HijackThis.


(Gblade) #2

start>>>uruchom>>>services.msc>>>zatrzymaj i wyłącz usługę Windows Log

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners


(Wojzrb) #3

Już jestem.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:49:00, on 2006-07-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


(Myszonus) #4

Czysto.