Infekcja z PenDrive, VIRUS ALERT!, logi do sprawdzenia

To co w temacie, w właściwościach Mojego Komputera, pod nazwą użytkownika, na którego zarejestrowany jest system pojawił mi się napis VIRUS ALERT!

Proszę o sprawdzenie logów:

HJT

OTL

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi