Info o nieprzeczytanych mailach w st. wstrz


(kristoff08) #1

jak zrobić aby pod nazwa konta nie była napisana liczba o nieprzeczytanych mailach w stanie wstrzymania?


(MarS) #2

Edytor rejestru

User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail]

Value Name: MessageExpiryDays

Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value Data: (0 = disabled, 3 = default)