Informacja o systemie Win 98


(Asterisk) #1

W związku z pytaniem na SB na temat Win 98

Odpowiedź brzmi :

1 - Polecenie

==::>Start/Uruchom/ MSINFO32.EXE

2 - Ścieżka dostępu

==:> "C:\Program Files\Common Files\Microsoft shared\MSINFO\MSINFO32.EXE"