Instalacja fontów MS w systemie openSUSE 10.3

Witam.

Podaję łatwy sposób na instalację fontów MS (np. do poprawnego wyświetlania dokumentów Worda).

Uruchamiamy terminal/konsolę

:arrow: wklejamy poniższy kod

wget http://opensuse.mirror.ac.za/opensuse/update/10.3/scripts/fetchmsttfonts.sh

:arrow: Nadajemy uprawnienia

chmod +x fetchmsttfonts.sh

:arrow: Przechodzimy na konto roota

su

podajemy hasło dla naszego roota :arrow: wklejamy polecenie

sh fetchmsttfonts.sh

Czekamy, aż skończy instalację. Nie należy się przejmować błędami, jakie się pojawią, gdyż są one związane z obsługą języka chińskiego etc.

Mamy zainstalowane fonty MS

Tak, wygląda to w konsoli