Instalacja moda > błąd bazy danych


(Ovitz Pl) #1

Chciałem zainstalować ten Mod Topics Rate System v. 5.5

ale podczas dodawania do bazy danych tego:

CREATE TABLE `phpbb_topics_rates` (

`vote_id` smallint(6) NOT NULL auto_increment,

`topic_id` smallint(6) NOT NULL,

`voter_id` smallint(6) NOT NULL,

`voter_rate` smallint(6)NOT NULL,

PRIMARY KEY (`vote_id`) 

) TYPE=MyISAM;


CREATE TABLE `phpbb_topics_rates_config` (

`top_list` smallint(10) NOT NULL default 30,

`rate_field_type` tinyint(1) NOT NULL,

`rates_theme` varchar(255) NOT NULL default 'gold',

`min_posts` smallint(10) UNSIGNED NOT NULL default 0,

`forbidden_users` varchar(255) NULL,

`forbidden_topics` varchar(255) NULL,

`forbidden_groups` varchar(255) NULL

) TYPE=MyISAM;


INSERT INTO `phpbb_topics_rates_config` ( `enabled` , `enabled_all`, `forums`, `top_list`, `rate_field_type`, `rates_theme`, `min_posts`, `forbidden_users`, `forbidden_topics`, `forbidden_groups` ) VALUES ( 1, 0, '', 30, 0, 'gold', 0, '', '', '');


INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` ) VALUES ( 'tr_enable', 1 );

INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` ) VALUES ( 'tr_enable_all', 0 );

INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` ) VALUES ( 'tr_forums', '' );

INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` ) VALUES ( 'tr_profile_show', 1 );


ALTER TABLE `phpbb_topics` ADD `topic_rate` VARCHAR(5) NOT NULL default 0;

ALTER TABLE `phpbb_topics` ADD `topic_rates` TINYINT UNSIGNED NOT NULL default 0;

ALTER TABLE `phpbb_topics` ADD `topic_votes` TINYINT UNSIGNED NOT NULL default 0;

Wyskakuje mi taki bład:

zapytanie SQL: 


INSERT INTO `phpbb_topics_rates_config` ( `enabled` , `enabled_all` , `forums` , `top_list` , `rate_field_type` , `rates_theme` , `min_posts` , `forbidden_users` , `forbidden_topics` , `forbidden_groups` ) 

VALUES ( 1, 0, '', 30, 0, 'gold', 0, '', '', '' ) ;MySQL zwrócił komunikat:  

#1054 - Unknown column 'enabled' in 'field list'

Mimo tego baza się tworzy ale nie moge zapisywać konfiguracje tego skryptu. Albo nie wyświetlają mi się gwiazdki (te które mają obrazować śre. ocen). Bede bardzo wdzięczny za pomoc... :frowning: