Internet 10x wolniejszy niż powinien. Problem z połączeniem

Witam!

Mój problem dotyczy laptopa a raczej oprogramowania (Windows XP sp3) i konfiguracji sieci. Posiadam w domu internet 10 Mb/s i tę prędkość wskazują wszystkie komputery oprócz mojego - na którym prędkość nie przekracza 1 Mb/s. Konfiguracja routera (livebox) jest ok, karta sieciowa (bezprzewodowa) też na pewno jest sprawna bo odpaliłem kompa z livecd-ubuntu i speedtest wskazał tam 10 Mb/s. Internet jeszcze niedawno działał prawidłowo.

Ostatnio wyłączałem zbędne (chyba) usługi i trochę grzebałem w rejestrze w celu poprawienia wydajności ale te modyfikacje nie dotyczyły sieci.

Po odpaleniu kompa internet niby normalnie się łączy ale w sytuacji kiedy daje “napraw” lub łącze się ponownie, cały proces zatrzymuje się na etapie “odnawianie adresu IP” a po najechaniu na ikonkę “pobieranie adresu sieciowego”. Kulka cały czas lata, internet się teoretycznie nie połączył ale działa, tyle że 10x wolniej niż powinien. Próbowałem ręcznie wpisywać IP, DNS itd. ale wciąż było to samo.

W dzienniku zdarzeń znalazłem takie coś:

Notorycznie pojawia się jeszcze to, ale nie jestem pewien czy to dotyczy tego problemu ale na wszelki wypadek wrzucam:

Jeśli chodzi o sprzęt to problem dotyczy:

Acer TravelMate 5320

Intel Celeron CPU 560 @ 2.13GHz,

2,0GB RAM,

Karta sieciowa Broadcom 802.11g [NoDB] PCI

Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo proszę o pomoc.

Pozdrawiam!

Uruchom wiersz poleceń i podaj wynik poniższych poleceń.

ipconfig /all

netsh dump

route print

Możesz podać jeszcze wyniki poleceń z Ubutnu, uruchom terminal i wpisz poniższe polecenia.

ifconfig -a

iwconfig

cat /etc/network/interfaces

route -n

nm-tool

Windows:

C:\Documents and Settings\Paweł>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : laptop

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak

    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home


Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11g

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-E2-AB-33-CE

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

                      192.168.1.1

    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 2 sierpnia 2012 20:43:51

    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 3 sierpnia 2012 20:43:51



C:\Documents and Settings\Paweł>netsh dump


# -----------------------------------------

# RAS AppleTalk - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras appletalk


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS AppleTalk - koniec konfiguracji.




# -----------------------------------------

# RAS IP - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto


popd


# RAS IP - koniec konfiguracji.




# -----------------------------------------

# RAS IPX - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras ipx


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set nodereq mode = allow

set netassign method = autosame


popd


# RAS IPX - koniec konfiguracji.





# -----------------------------------------

# RAS NBF - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras netbeui


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS NBF - koniec konfiguracji.





# -----------------------------------------

# RAS AAAA - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras aaaa


set authentication provider = windows

set accounting provider = windows


delete authserver name = *

delete acctserver name = *




popd


# RAS AAAA - koniec konfiguracji.



# Konfiguracja routingu

pushd routing

reset

popd


#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

# #

# PRZED uruchomieniem tego skryptu #

# #

# Aby przywrócić konfigurację routera IPX, należy wcześniej #

# ODINSTALOWAĆ protokół IPX z folderu Połączenia sieciowe, #

# a następnie PONOWNIE go ZAINSTALOWAĆ. #

# #

# To spowoduje usunięcie starej konfiguracji routera IPX #

# i przywrócenie wartości domyślnych konfiguracji #

# routera IPX. #

# #

#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPX

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu protokołu IPX

#----------------------------------------------------------



#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja filtru komunikacji protokołu IPX

#----------------------------------------------------------



#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja tras statycznych protokołu IPX

#----------------------------------------------------------



#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja usługi statycznej protokołu IPX

#----------------------------------------------------------



popd


# Koniec konfiguracji protokołu IPX


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPX RIP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx rip

popd



# Koniec konfiguracji protokołu IPX RIP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPX SAP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx sap

popd



# Koniec konfiguracji protokołu IPX SAP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPX NETBIOS

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx netbios

popd



# Koniec konfiguracji protokołu IPX NB

# Konfiguracja protokołu IP

pushd routing ip

reset

set loglevel error

add preferenceforprotocol proto=LOCAL preflevel=1

add preferenceforprotocol proto=NetMgmt preflevel=10

add preferenceforprotocol proto=STATIC preflevel=3

add preferenceforprotocol proto=NONDOD preflevel=5

add preferenceforprotocol proto=AUTOSTATIC preflevel=7

add preferenceforprotocol proto=OSPF preflevel=110

add preferenceforprotocol proto=RIP preflevel=120

add interface name="Połączenie 1394 2" state=enable

set filter name="Połączenie 1394 2" fragcheck=disable

add interface name="Połączenie lokalne" state=enable

set filter name="Połączenie lokalne" fragcheck=disable

add interface name="Połączenie sieci bezprzewodowej" state=enable

set filter name="Połączenie sieci bezprzewodowej" fragcheck=disable

add interface name="Połączenie lokalne 3" state=enable

set filter name="Połączenie lokalne 3" fragcheck=disable

add interface name="Połączenie lokalne 2" state=enable

set filter name="Połączenie lokalne 2" fragcheck=disable

add interface name="Sprzężenie zwrotne" state=enable

set filter name="Sprzężenie zwrotne" fragcheck=disable

add interface name="Wewnętrzny" state=enable

set filter name="Wewnętrzny" fragcheck=disable

popd

# Koniec konfiguracji protokołu IP




# ----------------------------------

# Konfiguracja serwera proxy DNS

# ----------------------------------

pushd routing ip dnsproxy

uninstall



popd

# Koniec konfiguracji serwera proxy DNS




# ----------------------------------

# Konfiguracja protokołu IGMP

# ----------------------------------

pushd routing ip igmp

uninstall



popd

# Koniec konfiguracji protokołu IGMP




# ----------------------------------

# Konfiguracja NAT

# ----------------------------------

pushd routing ip nat

uninstall



popd





# ----------------------------------

# Konfiguracja protokołu OSPF

# ----------------------------------


pushd routing ip ospf

uninstall


popd

# Koniec konfiguracji protokołu OSPF





# ----------------------------------

# Konfiguracja Agenta przekazywania DHCP

# ----------------------------------

pushd routing ip relay

uninstall



popd

# Koniec konfiguracji Agenta przekazywania DHCP




# ----------------------------------

# Konfiguracja protokołu RIP

# ----------------------------------

pushd routing ip rip

uninstall



popd

# Koniec konfiguracji protokołu RIP




# ----------------------------------

# Konfiguracja odnalezienia routera

# ----------------------------------

pushd routing ip routerdiscovery

uninstall

add interface name="Połączenie 1394 2" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 l

evel=0

add interface name="Połączenie lokalne" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30

level=0

add interface name="Połączenie sieci bezprzewodowej" disc=disable minint=7 maxin

t=10 life=30 level=0

add interface name="Połączenie lokalne 3" disc=disable minint=7 maxint=10 life=3

0 level=0

add interface name="Połączenie lokalne 2" disc=disable minint=7 maxint=10 life=3

0 level=0

add interface name="Sprzężenie zwrotne" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30

level=0

add interface name="Wewnętrzny" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0



popd



# ----------------------------------

# Konfiguracja programu przydzielania DHCP

# ----------------------------------

pushd routing ip autodhcp

uninstall



popd

# Koniec konfiguracji programu przydzielania DHCP




C:\Documents and Settings\Paweł>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x20002 ...00 1f e2 ab 33 ce ...... Karta sieciowa Broadcom 802.11g - Sterownik

miniport Harmonogramu pakietˇw

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

   192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 25

   192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25

  192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 25

    224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 25

 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1

Domyślna brama: 192.168.1.1.

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

[/code]




Ubuntu:

[code]ubuntu@ubuntu:~/Pulpit$ ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:72:c3:40:11 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:16 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:e2:ab:33:ce inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::21f:e2ff:feab:33ce/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2345 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:26 TX packets:2090 errors:32 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2659937 (2.6 MB) TX bytes:323653 (323.6 KB) Interrupt:17 irda0 Link encap:IrLAP HWaddr 00:00:00:00 NOARP MTU:2048 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:8 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:315 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:315 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:54721 (54.7 KB) TX bytes:54721 (54.7 KB) ubuntu@ubuntu:~/Pulpit$ iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. irda0 no wireless extensions. eth1 IEEE 802.11 Access Point: Not-Associated Link Quality:4 Signal level:196 Noise level:199 Rx invalid nwid:0 invalid crypt:0 invalid misc:0 ubuntu@ubuntu:~/Pulpit$ cat /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback ubuntu@ubuntu:~/Pulpit$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 2 0 0 eth1 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1 0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1 ubuntu@ubuntu:~/Pulpit$ nm-tool NetworkManager Tool State: connected - Device: eth0 ----------------------------------------------------------------- Type: Wired Driver: tg3 State: unavailable Default: no HW Address: 00:1D:72:C3:40:11 Capabilities: Carrier Detect: yes Wired Properties Carrier: off - Device: eth1 [Auto Neostrada_TR] -------------------------------------------- Type: 802.11 WiFi Driver: wl State: connected Default: yes HW Address: 00:1F:E2:AB:33:CE Capabilities: Speed: 54 Mb/s Wireless Properties WEP Encryption: yes WPA Encryption: yes WPA2 Encryption: yes Wireless Access Points (* = current AP) B: Infra, 00:4F:62:26:6A:13, Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 20 *Neostrada_TR: Infra, 84:74:2A:53:00:86, Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 80 WPA WPA2 fabrika.pl: Infra, 00:0E:8E:7C:A4:22, Freq 2412 MHz, Rate 0 Mb/s, Strength 20 IPv4 Settings: Address: 192.168.1.10 Prefix: 24 (255.255.255.0) Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1

Skorzystałem z programu Complete Internet Repair i jedyne co się zmieniło to to, że na sprawdzaniu połączenia na stronie dsl.cz pokazuje nadal 1Mb/s a na speedtest.net pokazuje 10Mb/s (wcześniej około 2). Problem w tym, że prawdziwa prędkość nadal kończy się w okolicach 1Mb/s.

Ktoś może mi pomóc?

Dodane 08.08.2012 (Śr) 15:14

Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu przed chwilą odpaliłem program utorrent, załadowałem pierwszego lepszego torrenta, po chwili patrzę, a tu programik pobiera mi z prędkością 1,2MB/s czyli 10Mb/s.

O co chodzi?

Sprawdzałem połączenie na wszystkich moich przeglądarkach (firefox, opera, chrome, ie), pobierałem na nich pliki z ftp, robiłem speedtesty i transfer wynosi ok. 1Mb/s. Za to utorrent wykorzystuje 100% możliwości internetu…