Internet Explorer nie chce się włączyć

Wszystko zaczęło się od tego, że chciałem wstawić na rapidshare.com plik.

Plik miał 90MB. Zacząłem go wysyłać, ale po kilku minutach strona po prostu znikła i pojawiło się białe tło-plik przestał się uploadować. Wróciłem do poprzedniej strony, wybrałem ponownie plik i znowu zacząłem wysyłać. Pokazało się, że plik jest już wysłany w 10%. No i dalej wysyłało. Ale sytuacja powtórzyła się kilka razy.

Używam firefox’a 3.

Wkurzyło mnie to bo się bałem, że plik będzie uszkodzony. No i nie chciałem co chwile latać i wracać do poprzedniej strony…

Spytałem się na innym forum o to i jedna osoba odpowiedziała, że miała podobny problem. Powiedziała, że teraz używa do tego Internet Explorer 7 i nie ma problemów.

Jako, że mam Viste i ta przeglądarka jest wgrana więc spróbowałem ją otworzyć…

No i tutaj pojawia się mój problem.

Procesor nagle jest w 100% wykorzystany a przeglądarka…nie włącza się…

Co mam zrobić żeby to naprawić?:expressionless: Resetowanie komputera nie pomaga.

Czyli w Firefox’ ie też nie da się wysłać tego pliku?

Podaj log z HijackThis.

Zresetuj ustawienia IE, Start -> Panel sterowania -> Opcje internetowe -> zakładka zaawansowane, przycisk Resetuj

Dodatkowo przeskanuj komputer za pomocą [spyware Doctor Starter Edition]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:02:02, on 2008-07-13

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1905 SP1)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\abregmon.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\LXCZbmgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe

C:\Program Files\4t Tray Minimizer\4t-min.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\arcavir.exe

C:\Users\Michał\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: nqgpedlr - {80123684-A222-4009-8220-A867294D6DE8} - C:\Windows\nqgpedlr.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [lxczbmgr.exe] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: 4t Tray Minimizer.lnk = C:\Program Files\4t Tray Minimizer\4t-min.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix: 

O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw

O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw

O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw

O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O21 - SSODL: axrfgvek - {65B85FA8-8AFF-4708-9E9C-66D3CDE636BF} - C:\Windows\axrfgvek.dll

O21 - SSODL: okmdepgb - {5C538770-A59D-4B93-9FB6-2A0ED4847E0A} - C:\Windows\okmdepgb.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: lxcz_device - - C:\Windows\system32\lxczcoms.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Zresetowałem, ale nadal IE nie działa.

Narazie ściągam tego Doktorka.

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\Windows\axrfgvek.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

Loga nie miałem.

Za to ukazał się komunikat:

beztytuuhs2.jpg

beztytuuhs2.54b48ea1d9.jpg

Domyślam się, że dlatego, że mam Viste…

dziewne ale cóż

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Windows\axrfgvek.dll

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

Log

http://wklejto.pl/5686

Plik się nie usunął

Podaj log z pliku main.txt z Deckard’s System Scanner

Wczoraj po tym skanie Avanger’a rozwaliło mi się tło pulpitu :d

Teraz cała tapeta jesst czarna a gdy usiluje ją zmienić to nie pokazują mi się inne tapety. Tyle to co na ss widać.

Po kliknięciu na jakąkolwiek tapeta nie zmienia się.

beztytuuym5.jpg

beztytuuym5.adfa06cf53.jpg

A tutaj main.txt

http://wklejto.pl/5695

P.S Internet Explorer już działa.

Edit:

Explorer działa, ale dalej się wyłącza po pewnym czasie wysyłania plików.

Może to vina antyvira jakiegoś?

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Windows\axrfgvek.dll

C:\Windows\okmdepgb.dll

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

Cały czas pulpit czarny ; P

Log.

http://wklejto.pl/5700

Podaj nowy log z deckard system runners

main.txt

http://wklejto.pl/5703

Pokaż log z Silent Runnrs

Czyli skąd? #-o

Tutaj masz link o pobrania: http://www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs

Log silent runners.

http://wklejto.pl/5727

W logu nic nie widzę

To co z tymi tapetami. Przywracać system?:expressionless: