Internet Explorer nie chce się włączyć

(system) #1

Wszystko zaczęło się od tego, że chciałem wstawić na rapidshare.com plik.

Plik miał 90MB. Zacząłem go wysyłać, ale po kilku minutach strona po prostu znikła i pojawiło się białe tło-plik przestał się uploadować. Wróciłem do poprzedniej strony, wybrałem ponownie plik i znowu zacząłem wysyłać. Pokazało się, że plik jest już wysłany w 10%. No i dalej wysyłało. Ale sytuacja powtórzyła się kilka razy.

Używam firefox’a 3.

Wkurzyło mnie to bo się bałem, że plik będzie uszkodzony. No i nie chciałem co chwile latać i wracać do poprzedniej strony…

Spytałem się na innym forum o to i jedna osoba odpowiedziała, że miała podobny problem. Powiedziała, że teraz używa do tego Internet Explorer 7 i nie ma problemów.

Jako, że mam Viste i ta przeglądarka jest wgrana więc spróbowałem ją otworzyć…

No i tutaj pojawia się mój problem.

Procesor nagle jest w 100% wykorzystany a przeglądarka…nie włącza się…

Co mam zrobić żeby to naprawić?:expressionless: Resetowanie komputera nie pomaga.

(Longhorn2009) #2

Czyli w Firefox’ ie też nie da się wysłać tego pliku?

Podaj log z HijackThis.

(Kolmar) #3

Zresetuj ustawienia IE, Start -> Panel sterowania -> Opcje internetowe -> zakładka zaawansowane, przycisk Resetuj

Dodatkowo przeskanuj komputer za pomocą [spyware Doctor Starter Edition]

(system) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:02:02, on 2008-07-13

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1905 SP1)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\abregmon.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\LXCZbmgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe

C:\Program Files\4t Tray Minimizer\4t-min.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\arcavir.exe

C:\Users\Michał\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: nqgpedlr - {80123684-A222-4009-8220-A867294D6DE8} - C:\Windows\nqgpedlr.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [lxczbmgr.exe] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: 4t Tray Minimizer.lnk = C:\Program Files\4t Tray Minimizer\4t-min.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix: 

O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw

O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw

O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw

O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O21 - SSODL: axrfgvek - {65B85FA8-8AFF-4708-9E9C-66D3CDE636BF} - C:\Windows\axrfgvek.dll

O21 - SSODL: okmdepgb - {5C538770-A59D-4B93-9FB6-2A0ED4847E0A} - C:\Windows\okmdepgb.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: lxcz_device - - C:\Windows\system32\lxczcoms.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Zresetowałem, ale nadal IE nie działa.

Narazie ściągam tego Doktorka.

(huber2t) #5

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\Windows\axrfgvek.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(system) #6

Loga nie miałem.

Za to ukazał się komunikat:

beztytuuhs2.jpg

beztytuuhs2.54b48ea1d9.jpg

Domyślam się, że dlatego, że mam Viste…

(huber2t) #7

dziewne ale cóż

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Windows\axrfgvek.dll

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

(system) #8

Log

http://wklejto.pl/5686
(huber2t) #9

Plik się nie usunął

Podaj log z pliku main.txt z Deckard’s System Scanner

(system) #10

Wczoraj po tym skanie Avanger’a rozwaliło mi się tło pulpitu :d

Teraz cała tapeta jesst czarna a gdy usiluje ją zmienić to nie pokazują mi się inne tapety. Tyle to co na ss widać.

Po kliknięciu na jakąkolwiek tapeta nie zmienia się.

beztytuuym5.jpg

beztytuuym5.adfa06cf53.jpg

A tutaj main.txt

http://wklejto.pl/5695

P.S Internet Explorer już działa.

Edit:

Explorer działa, ale dalej się wyłącza po pewnym czasie wysyłania plików.

Może to vina antyvira jakiegoś?

(huber2t) #11

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Windows\axrfgvek.dll

C:\Windows\okmdepgb.dll

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

(system) #12

Cały czas pulpit czarny ; P

Log.

http://wklejto.pl/5700
(huber2t) #13

Podaj nowy log z deckard system runners

(system) #14

main.txt

http://wklejto.pl/5703
(huber2t) #15

Pokaż log z Silent Runnrs

(system) #16

Czyli skąd? #-o

(huber2t) #17

Tutaj masz link o pobrania: http://www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs

(system) #18

Log silent runners.

http://wklejto.pl/5727
(huber2t) #19

W logu nic nie widzę

(system) #20

To co z tymi tapetami. Przywracać system?:expressionless: