Internet Explorer wyłancza sie


(Gaceks) #1


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku plik i foldery, które podkreśliłem na czerwono - ręcznie

  5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

  6. Pokazać nowe logi :stuck_out_tongue:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa


(Gaceks) #3


(Gutek) #4

zostało do usunięcia :slight_smile:

Siilent nie caly poczekaj aż program skończy