Internet "przymula". (nie jest to wina operatora)

Zauważyłem że net ostatnio mi trochę bardziej “przymula”. Może ktoś sprawdzić czy nie mam jakiegoś syfa? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:34:21, on 2011-05-24

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Windows\SOUNDMAN.EXE

E:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

C:\Windows\System32\StikyNot.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

E:\Program Files\Hijackthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: vShare Toolbar - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: vShare Toolbar - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] E:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Dawid\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3486F4B4-3A50-4446-8EEF-EF0105B7B4CF}: NameServer = 80.48.254.129,80.50.50.50

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3486F4B4-3A50-4446-8EEF-EF0105B7B4CF}: NameServer = 80.48.254.129,80.50.50.50

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3486F4B4-3A50-4446-8EEF-EF0105B7B4CF}: NameServer = 80.48.254.129,80.50.50.50

O18 - Protocol: vsharechrome - {3F3A4B8A-86FC-43A4-BB00-6D7EBE9D4484} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe


--

End of file - 5073 bytes

Tutaj jest link do skan’a z OTL http://wklej.to/2UAXx

dawid300gt ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

Odinstaluj vShare Toolbar.